{{ formacio_reglada }}

Cursant Enginyeria Informàtica (2001 - 2012) en l'Escola Técnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València.

Cursant Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions Especialitat en Telemàtica (2006 - 2012) en l'Escola Técnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València.

{{ formacio_complementaria }}

Curs "Desenvolupament Àgil" en la Universitat Jaume I -250 hores- (Febrer-Juliol 2012)

Curs "Generació de documents amb Latex (nivell bàsic)" -20 hores- organitzat pel Servei d'Extensió Universitària de la Universitat de València (Febrer 2006)

Curs "Realitat Virtual" -40 hores- organitzat pel Servei d'Extensió Universitària de la Universitat de València (Febrer 2006)

Curs "Creació d'aplicacions web utilitzant APACHE+PHP+MYSQL" -30 hores- organitzat pel Servei d'Extensión Universitària de la Universitat de València (Juliol 2006)

Curs "Generació de documents amb Latex (nivell avançat)" -20 hores- organitzat pel Servei d'Extensión Universitària de la Universitat de València (Febrer 2007)

Títol d'Animador Juvenil -400 hores- per Juniors Escola d’Animadors -J.E.A.-

{{ seminaris_jornades___ }}

Taller de ferramentes de desenvolupament d'Oracle (Maig 2009)

Jornada de Tecnologies Orientades al Desenvolupament de Serveis i Aplicacions Web organitzat per la Universitat de València (Abril 2011)

Assistència a les Jornades Desymony en Castelló del 1 al 3 de juliol de 2011

Assistència a la XPWeek del 19 al 23 de setembre de 2011

{{ idiomes }}

Castellà: nivell alt, parlat i escrit (natiu).

Valencià: nivell alt, parlat i escrit (natiu).

Anglés: nivell baix parlat, nivell mig-alt escrit.