{{ llenguatges_de_programacio }}

C++: Més de 5 anys d'experiència

Java: Més de 3 anys d'experiència

Python: Començant...

Groovy: Començant...

{{ desenvolupament_web }}

PHP + Mysql: Més de 5 anys d'experiència

Jquery: 2 anys d'experiència

Symfony versions 1.4 y 2: Més de 2 anys d'experiència

Experiència en el disseny i desenvolupament d'APIs Rest

{{ maquetacio_web }}

XHTML + CSS2: Més de 5 anys d'experiència

HTML5 + CSS3: Començant a aplicar-ho en projectes...

{{ desenvolupament_mobil }}

Experiència en el desenvolupament d'aplicacions en Android

Aplicacions mòbils per a Iphone i Android amb Appcelerator: Començant...

{{ sistemes }}

Administració de servidors en entorns Linux: Apache, PHP, MySQL, ... (amb equips en producció actualment).

Experiència en entorns de cloud computing: Amazon Web Services (amb servidors en producció).

Administració de xicotetes xarxes organitzatives: LDAP, Servidor DNS, Servidor de correu, Samba, Servidor NFS, ...

{{ altres }}

Experiència en l'ús de CVS (especialment GIT)